2017 Werkperiode Van Gogh Huis (Zundert)

In het voorjaar van 2017 verbleef ik in het huis in Zundert waar de familie Van Gogh woonde en Vincent is geboren. Het was in veel opzichten een emotionele periode. Ik las veel in de aangrijpende brieven van Vincent; het grafje van de eerste, doodgeboren Vincent ligt bij de kerk; in die periode kreeg mijn vader ernstige problemen met zijn gezondheid; en er was sprake van nieuwbouw naast de kerk die de grondwaterstand zou veranderen en zo het voortbestaan van de grote bomen rondom de kerk bedreigde.

Alles kwam in een verband te staan van vragen rondom leven en dood. Op meerdere manieren werd mijn concept van de preserved place aangesproken. Ik tekende de bomen rondom de kerk als een groot uitzicht vanuit een zes-delig raam. Ook tekende ik de groeistructuren van elke soort boom die rondom de kerk, op het kerkhof en in de moestuin van het huis staat.

Ik voelde een grote behoefte het allemaal te tekenen voor mijn eigen familie, voor de mensen uit Zundert waar ik mee in contact kwam en die mij hielpen, voor alle mensen die van dit soort plekken houden. Ook heb ik veel tekeningen gemaakt van ramen, muren, lichtval in het huis, de kerktoren tussen de boomtakken en heb me daarbij zo geconcentreerd op de plek, dat sommige tekeningen de tijd van Vincent oproepen. Het moment van abstractie blijft echter altijd aanwezig, omdat ik besef dat natuur meer is dan wat je ziet en ervaart.