2018 – heden Boomgaard De Fazant

Deze website is gestructureerd als een portfolio en volgt de ontwikkeling van het oeuvre van Carlijn Mens sinds 2005. Deze laatste pagina vormt een voorlopige afsluiting en toont met foto’s de plek waar Mens sinds een paar jaar woont en werkt en die haar en haar gezin een nieuw begin bracht. De Fazant is een biologische boomgaard aan de rivier de Waal bij Gorinchem. In eerste instantie onderwerp van haar werk, heeft de boomgaard en het fysieke werk dat deze met zich meebrengt, het kunstenaarschap van Carlijn Mens fundamenteel veranderd. In de toekomst wordt De Fazant een plek waar kunstenaars en wetenschappers kunnen verblijven om onderzoek te doen, na te denken en met elkaar in dialoog te gaan over vormen van duurzame landbouw, circulaire economie, kortom over een verantwoordelijke en inclusieve omgang met natuur, ecologie, voedsel, economie en samenleving. Wat kan de kunst aan deze belangrijke ontwikkeling bijdragen?