2016 – heden, Road Side

In 2016 fietste ik elke dag tussen Bergen en Schoorl met mijn zoon naar en van school. In het voorjaar zag ik de berm van de weg ontwaken en bloeien, op het zand, de puin en het zout van een strenge winter die langs de weg lag. Ik legde bladen papier tussen de vegetatie en tekende de schaduwen van de planten en bloemen.

Toen we naar Dalem verhuisden, ben ik hier langs de dijk gaan tekenen; onderaan de vegetaties op klei, meer naar boven de planten op zand en tussen de basaltblokken. Het zijn groepen van planten die telkens typisch zijn voor de bodemgesteldheid.

In Zundert tijdens de werkperiode in het Van Gogh Huis tekende ik buntgras (pijpestrootjes). In de boomgaard in Dalem teken ik in de winter de verdorde grassen. In het voorjaar zullen het weer klaver en weidebloemen zijn.